Home

SGS Latvija Ltd. piedāvā profesionālas apmācības zināšanu un prasmju pilnveidei. Veicinot Jūsu darbinieku profesionālo izaugsmi, mēs palīdzēsim saglabāt Jūsu organizācijas mūsdienīgumu un konkurētspēju.

Apmācības tiek piedāvātas pēc grupas komplektācijas un pēc individuāla vai uzņēmuma pieprasījuma. Par jums interesējošām apmācību tēmām, lūdzam sazināties ar mums.

Aicinām arī iepazīties ar SGS Academy tiešsaistes apmācību katalogu (pārlūkā Chrome).